Ultrazvuk a elektroterapie

Přístrojovou terapii využíváme pro vyhledávání a odstraňování reflexních spoušťových bodů – trigger points, posttraumatické bolesti (výrony, hematomy, zlomeniny), revmatické nebo artrotické bolesti.

Elektroléčba

je část fyzikální terapie, při které se využívá léčebný účinek různých forem elektrické energie. Elektrický proud se dostává přes kůži do lidského těla pomocí přiložených elektrod a jeho léčebný efekt závisí na použité frekvenci. Optimální frekvenci indikuje na základě vyšetření erudovaný lékář, nebo fyzioterapeut. Nejčastěji se používají nízkofrekvenční a středofrekvenční proudy. 

Elektroléčebné procedury

jsou bezpečné a používají se nejvíce při ortopedických, revmatologických, neurologických a cévních diagnózách. Mají účinek analgetický (protibolestivý), myorelaxační (uvolňující svalové spazmy), hyperemický (zlepšující prokrvení a antiedematózní (proti otokům).
Podle jednotlivých diagnóz se používá 7 - 10 aplikací, přičemž délka procedur je cca 20 minut.

Indikace

Bolesti po úrazech a operacích

  Bolestivé svalové spazmy krční, hrudní a bederní páteře

  Bolesti při výhřezu plotének

  Dráždění periferních nervových kořenů

  Artróza velkých a malých kloubů (kyčel, koleno, hlezno, rameno, loket, ruka)

  Bolestivé rameno

  Tenisový a golfový loket

  Bolesti Achillovy šlachy

  Patní ostruha

  Kloubní revmatizmus

  Bolesti hlavy

  Migrény

  Poruchy prokrvení horních a dolních končetin

  Syndrom karpálního tunelu

  Diabetická noha    

Ultrazvuk - ultrasonoterapie

Ultrasonoterapie vychází z léčebného využití mechanické energie podélného vlnění s frekvencí nad 0,8 MHz, v současnosti prakticky 1,0-3,0 MHz. Ultrazvuk je podélné vlnění hmotného prostředí s frekvencí nad 20 000 Hz. Toto podélné vlnění je schopné dobře procházet měkkými tkáněmi do hloubky a v jednotlivých tkáních se různě absorbovat v závislosti na absorpčním koeficientu.

Kombinovaná terapie

Kombinovaná terapie (KT) je simultánní aplikace ultrazvuku a kontaktní elektroterapie. KT je v současnosti nejúčinnější metodou fyzikální terapie pro vyhledávání a odstraňování reflexních změn ve svalech (spoušťových bodů). Navíc dokáže objektivizovat tyto reflexní změny a jejich vymizení po manuálním, často i velmi vzdáleném zákroku.
 
Mezi hlavní účinky zařazujeme speciální myorelaxační účinek, cílený na momentální nejdráždivější vlákno pod místem aplikace. Parametry procedur nastavujeme podle toho či jdeme ošetřovat povrchový nebo hluboký sval těla.
 
Doba aplikace - 1 minuta na každý nalezený spoušťový bod
Počet sezení - závisí od reakce na proceduru, ale pohybuje se v rozmezí 2-5x.

Kontraindikace

  Parenchymatózní orgány- játra, slezina, mozek

  Vaječníky, varlata

  Plicní emfyzém- při aplikaci na hrudník

  Kostěné výstupky blízko pod povrchem

  Periferní nervy blízko pod povrchem

0 awesome comments!